Химически реактиви лабораторна стъклария

ХИМ-СПЕКТЪР ООД е частна фирма, основана през 1992 г .
Предмета ни на дейност е търговия с технически химикали, лабораторни реактиви, лабораторна стъклария, лабораторни пластмасови изделия, филтърни хартии, термометри, ареометри и различни видове лабораторни прибори и консумативи. През 1993 открихме първият си специализиран магазин за химически реактиви и лабораторна стъклария, който е и първия по рода си частен магазин на Балканския полуостров. Известен е на нашите клиенти като ЖЪЛТИЯТ МАГАЗИН и се намира в институтския комплекс на БАН.
Oт 2005 г. посрещаме многобройните си клиенти и в новооткрития си втори магазин, отворил врати през месец април. Намира се в ж.к. Гео Милев, в близост до зала Фестивална. 
И в двата магазина предлагаме широк асортимент от технически и лабораторни реактиви: Алкохоли (етанол, метанол, изопропанол, изобутанол, спирт за горене и др.); Разтворители (хлороформ, екстракционен бензин, петролеев етер, перхлоретилен, метиленхлорид, дихлороетан, етилацетат, ксилол, бутилацетат, кореселин и др.); Киселини (азотна, аскорбинова, мравчена, оцетна, фосфорна, флуороводородна, лимонена, оксалова, борна и др.); Хидроокиси: амониев, натриев, калиев, литиев; Различни видове соли: сулфати, хлориди, нитрати, ацетати.
Разполагаме с голямо разнообразие лабораторна стъклария: дестилационни и мерителни колби, чаши "Бехер", мерителни цилиндри, пипети, бюрети, предметни и покривни стъкла, тегловни стъкла, реактивни банки, епруветки, филтърни хартии, термометри, ареометри, спиртомери, влагомери.
 
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.