ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ 2019

Хим-спектър ООД
◄◄◄ Пълен каталог на предлаганите продукти 
 pdf формат 6,13МВ (отваря се в нов раздел)
Информация за купувача
За закупуването на:
 Амониев нитрат 
 Ацетон
 Диетилов етер
 Калиев нитрат
 Калциев нитрат
 Метилетилкетон
 Натриев нитрат
 Перхидрол (водороден прекис)
 Солна киселина
 Сярна киселина
 Толуол
 Флуороводородна киселина 

е нужно да подпишете ДЕКЛАРАЦИЯ НА КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ, че сте информирани, че закупения от вас продукт е включен в списъците с продукти, които са:
•прекурсори за производството или пречистване на наркотици (Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите -  ДВ, бр. 30 от 2.04.1999 г.), или
•прекурсори на взривни вещества (Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси - ДВ, бр. 10 от 4.02.2000 г.), или
•прекурсори за производството на химически оръжия (закон за забрана на химическото оръжие и за контрол ма токсичните химически вещества и техните прекурсори - ДВ, бр. 8 от 28.01.200 г.), или
•вещества с възможна двойна употреба (Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба - ДВ, бр. 26 от 29.03.2011 г.)


ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. РЕАКТИВИ НА ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ НЕ СЕ ПРОДАВАТ.
2. "НАЛИВНО" ОЗНАЧАВА, ЧЕ ПРОДУКТА МОЖЕ ДА ЗАКУПИТЕ САМО НА МЯСТО, ВЪВ ВАШИ СЪДОВЕ.
3. НЕ СЕ ДОПУСКА СЪДОВЕТЕ ДА БЪДАТ ОТ/ЗА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ИЛИ НАПИТКИ.
4. ПРОДУКТИТЕ, ЗА КОИТО Е УПОМЕНАТО, ЧЕ СЕ ПРЕДЛАГАТ И НАЛИВНО, МИНИМАЛНОТО КОЛИЧЕСТВО, КОЕТО МОЖЕТЕ ДА ЗАКУПИТЕ, ТРЯБВА ДА Е ПО-ГОЛЯМО ИЛИ РАВНО НА НАЙ-ГОЛЯМАТА СТАНДАРТНА РАЗФАСОВКА.
5. ЦЕНИТЕ В НАСТОЯЩИЯ КАТАЛОГ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРОМЕНЯНИ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ.
ЗАЯВКИ ЗА ДОСТАВКА НА СТОКИ ПО КУРИЕР 
СЕ ПРИЕМАТ НА TEЛ. 02 973 31 32, 0877 431 993
МОЛЯ ДА ИМАТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ НЕ ПРЕДЛАГАМЕ ДОСТАВКИ ОТ ОФИС НА ЕКОНТ ДО ОФИС/ВРАТА НА КЛИЕНТ.
ВСИЧКИ ДОСТАВКИ НА СТОКИ ПО КУРИЕР СА ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТА.

ЗА НЯКОИ СТОКИ, ПО НАША ПРЕЦЕНКА МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗИСКАНО ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ ПО БАНКОВА СМЕТКА:

ХИМ-СПЕКТЪР ООД
IBAN: BG89RZBB91551066046318
Банка: Райфайзенбанк АД
Банков код: RZBBBGSF


Цената на доставката можете да изчислите сами чрез  калкулатора ТУК
Хим-спектър ООД
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg