Химически реактиви лабораторна стъклария

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ 2023 г

Хим-спектър ООД
◄◄◄ Пълен каталог на предлаганите продукти 
 pdf формат 7,46 МВ

Моля проверете по телефона относно наличността на интересуващите ви артикули, тъй като не всички са налични във всеки един момент.
Изпрати
ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. РЕАКТИВИ НА ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ НЕ СЕ ПРОДАВАТ.
2. "НАЛИВНО" ОЗНАЧАВА, ЧЕ ПРОДУКТА МОЖЕ ДА ЗАКУПИТЕ САМО НА МЯСТО, ВЪВ ВАШИ СЪДОВЕ И В КОЛИЧЕСТВО НАЙ-МАЛКО 5 ЛИТРА.
3. НЕ СЕ ДОПУСКА СЪДОВЕТЕ ДА БЪДАТ ОТ/ЗА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ИЛИ НАПИТКИ.
4. ПРОДУКТИТЕ, ЗА КОИТО Е УПОМЕНАТО, ЧЕ СЕ ПРЕДЛАГАТ И НАЛИВНО, МИНИМАЛНОТО КОЛИЧЕСТВО, КОЕТО МОЖЕТЕ ДА ЗАКУПИТЕ, ТРЯБВА ДА Е ПО-ГОЛЯМО ИЛИ РАВНО НА НАЙ-ГОЛЯМАТА СТАНДАРТНА РАЗФАСОВКА.
5. ЦЕНИТЕ В НАСТОЯЩИЯ КАТАЛОГ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРОМЕНЯНИ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ.
Информация за клиенти
На 7 септември 2023 г., магазинът на ул. Христо Максимов 64 ще работи след 13:00 ч..
Информация за купувача
За закупуването на:
Амониев нитрат 
Ацетон
Диетилов етер
Калиев нитрат
Калциев нитрат
Метилетилкетон
Натриев нитрат
Водороден прекис
Солна киселина
Сярна киселина
Толуол
Флуороводородна киселина
Магнезий на прах
Алуминий на прах
Уротропин 

е нужно да подпишете в зависимост от закупувания продукт ДЕКЛАРАЦИЯ , че сте информирани, че закупения от вас продукт е включен в списъците с продукти, които са:
•прекурсори за производството или пречистване на наркотици (Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите -  ДВ, бр. 30 от 2.04.1999 г.), или
•прекурсори на взривни вещества (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1148 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 юни 2019 година за предлагането на пазара и употребата на прекурсори на взривни вещества), или
•прекурсори за производството на химически оръжия (закон за забрана на химическото оръжие и за контрол ма токсичните химически вещества и техните прекурсори - ДВ, бр. 8 от 28.01.200 г.), или
•вещества с възможна двойна употреба (Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба - ДВ, бр. 26 от 29.03.2011 г.)


ЗАЯВКИ ЗА ДОСТАВКА НА СТОКИ ПО КУРИЕР 
СЕ ПРИЕМАТ НА TEЛ. 02 973 31 32, 0877 431 993

 МОЛЯ ДА ИМАТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ НЕ ПРЕДЛАГАМЕ ДОСТАВКИ ОТ ОФИС НА ЕКОНТ ДО ОФИС/ВРАТА НА КЛИЕНТ.
ВСИЧКИ ДОСТАВКИ НА СТОКИ ПО КУРИЕР СА ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТА.

 ЗА НЯКОИ СТОКИ, ПО НАША ПРЕЦЕНКА МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗИСКАНО ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ ПО БАНКОВА СМЕТКА: 

ХИМ-СПЕКТЪР ООД
IBAN: BG89RZBB91551066046318
Банка: Райфайзенбанк АД
Банков код: RZBBBGSF

Цената на доставката можете да изчислите сами чрез  калкулатора ТУК
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.