Химически реактиви ● Лабораторна стъклария

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ 2014

Отвори
Пълен каталог на предлаганите продукти 
 в pdf формат 4,65МВ
КоментирайКоментирай
ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. РЕАКТИВИ НА ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ НЕ СЕ ПРОДАВАТ.
2. "НАЛИВНО" ОЗНАЧАВА, ЧЕ ПРОДУКТА МОЖЕ ДА ЗАКУПИТЕ САМО НА МЯСТО, ВЪВ ВАШИ СЪДОВЕ.
3. НЕ СЕ ДОПУСКА СЪДОВЕТЕ ДА БЪДАТ ОТ/ЗА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ИЛИ НАПИТКИ.
4. ПРОДУКТИТЕ, ЗА КОИТО Е УПОМЕНАТО, ЧЕ СЕ ПРЕДЛАГАТ И НАЛИВНО, МИНИМАЛНОТО КОЛИЧЕСТВО, КОЕТО МОЖЕТЕ ДА ЗАКУПИТЕ, ТРЯБВА ДА Е ПО-ГОЛЯМО ИЛИ РАВНО НА НАЙ-ГОЛЯМАТА СТАНДАРТНА РАЗФАСОВКА.
5. ЦЕНИТЕ В НАСТОЯЩИЯ КАТАЛОГ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРОМЕНЯНИ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ.
ЗАЯВКИ ЗА ДОСТАВКА НА СТОКИ ПО КУРИЕР 
СЕ ПРИЕМАТ НА TEЛ 02 973 31 32.
МОЛЯ ДА ИМАТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ НЕ ПРЕДЛАГАМЕ ДОСТАВКИ ОТ ОФИС НА ЕКОНТ ДО ОФИС/ВРАТА НА КЛИЕНТ.

ЗА НЯКОИ СТОКИ, ПО НАША ПРЕЦЕНКА МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗИСКАНО ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ ПО БАНКОВА СМЕТКА:

ХИМ-СПЕКТЪР ООД
IBAN: BG89RZBB91551066046318
Банка: Райфайзенбанк АД
Банков код: RZBBBGSF


Цената на доставката можете да изчислите сами чрез  калкулатора.
Тарифен калкулатор на Еконт Експрес
Хим-спектър ООД
15 Ноември 2016
За закупуването на:
 Амониев нитрат 
 Ацетон
 Диетилов етер
 Калиев нитрат
 Калциев нитрат
 Метилетилкетон
 Натриев нитрат
 Перхидрол (водороден прекис)
 Солна киселина
 Сярна киселина
 Толуол
 Флуороводородна киселина 

е нужно да подпишете ДЕКЛАРАЦИЯ НА КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ, че сте информирани, че закупения от вас продукт е включен в списъците с продукти, които са:
•прекурсори за производството или пречистване на наркотици (Закон за контрол върху наркотичните вечества и прекурсорите -  ДВ, бр. 30 от 2.04.1999 г.), или
•прекурсори на взривни вещества (Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси - ДВ, бр. 10 от 4.02.2000 г.), или
•прекурсори за производството на химически оръжия (закон за забрана на химическото оръжие и за контрол ма токсичните химически вещества и техните прекурсори - ДВ, бр. 8 от 28.01.200 г.), или
•вещества с възможна двойна употреба (Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба - ДВ, бр. 26 от 29.03.2011 г.)


Уебсайт в alle.bg