Химически реактиви лабораторна стъклария

МЕТАЛИ

 1. Алуминий на прах - Al - M=26,985 g,mol
 2. Волфрам на прах - W - M=183,85 g,mol
 3. Желязо на прах - Fe - M=55,84 g/mol
 4. Магнезий - Mg - M=24,31 g,mol
 5. Манган на прах - Mn - M=54,94 g,mol
 6. Мед на прах - Cu - M=63,55 g,mol
 7. Мед на телчета - Cu - M=63,55 g,mol
 8. Молибден на прах - Mo - M=95,94 g,mol
 9. Хром на гранули  - Cr - M=52,00 g,mol
 10. Цинк на гранули - Zn - M=65,37 g,mol
 11. Цинк на прах - Zn - M=65,37 g,mol
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.